Smärta eller stelhet?

Jag hjälper dig!

Diagnostisering, behandling och rehabilitering av akuta och kroniska besvär i leder och muskler.

Boka tidKontakta mig

Spinal stenos

Diagnosen spinal stenos innebär en förträngning av spinalkanalen och kan leda till smärta, nedsatt känsel och nedsatt rörelseförmåga, detta på grund av att nervstrukturerna som passerar här påverkas av det minskade utrymmet.

 

Orsak och förekomst:  Med stigande ålder ökar de degenerativa processerna, det här ses som den huvudsakliga orsaken till Spinal Stenos.

 

Symtom: Beroende på vart i spinalkanalen förträngningen föreligger så delas spinal stenos in ”central stenos” och ”lateral stenos”

Central Stenos: här ses ofta sympton ner i båda benen. Besvären upplevs många gånger provocerande och värre vid gång i nerförsbacke (bakåtlutad) men bättre vid uppförsbacke (framåtlutad). Typisk smärtbild är smärtupplevelse av att stå i köer och att gå längre sträckor.

Lateral Stenos: