Stretching

Vad är stretching? Stretching innebär att muskler töjs ut. Detta kan göras på olika sätt. Aktivt, passivt, genom statisk stretching eller dynamisk stretching.

Aktiv stretching: Musklerna töjs ut med hjälp av din egen muskelkraft. Exempelvis så spänner du framsida lår för att töja baksida lår.
Passiv stretching: Du använder din vikt, ett redskap eller får hjälp av en partner att töja ut en muskel.
Statisk stretching: Du går till ett ytterläge för att sedan hålla kvar i ytterläget i t.ex 30-60 sekunder.
Dynamisk stretching: Du rör lederna i fullt rörelseomfång under kontrollerade former hela tiden och uppnår bara ytterläget i lederna i cirka ett par sekunder.