SKULDERPROBLEMATIK - AXELBESVÄR

Den vanligaste orsaken till smärtor från muskler och leder vid sidan av nack- och ryggsmärtor är axelbesvär. 

Anatomi: Axelleden är kroppens rörligaste led. Detta möjliggörs genom ledens anatomi. Ledens rörlighet gör den samtidgt relativt instabil i jämförelse med kroppens övriga leder, därav är det lättast för denna led att "hoppa ur led". Ledkapseln, ligamenten och musklerna (rotatorkuffen) runt axelleden utgör tillsammans axelledens stabilitet, och samspelet mellan dessa delar är av stor betydelse för att den "rörliga" axelleden ska vara funktionell och smärtfri.

Orsak till smärtorna: Orsakerna till besvär och smärtor i axlarna är många. Människor under 40år som söker vården för dessa besvär har nästan alltid muskulär instabilitet som orsaksmekanism, om inget trauma föreligger. När man passerat 40år blir det vanligare med mekaniska orsaksmekanismer i tillägg till muskulär instabilitet. 

Vanliga diagnoser i axeln: 

Inpingement: inklämning av muskelsena. Typiska symptom är smärta eller värk i axeln, antingen baksida, utsida eller framsida av axeln. Ofta med utstrålande smärta ner i utsidan av överarmen. Det är smärtsamt att lyfta armen utåt-uppåt från kroppen.
Bursit: inflammation i slemsäcken. En inflammerad eller irriterad slemsäck provoceras framför att av att den klämms mellan vävnaderna i axelleden då armen lyfts uppåt. Aktiviering av intilligande muskler kan även provocera slemsäcken.

Supraspinatustendinos: är en degenerativ icke inflammatorisk förändring i muskelsenan. Smärtan vid detta tillstånd upplevs oftast på utsidan och framsidan av axeln. Naturliga åldersförändringar och delbristningar är vanliga orsaker.

Artros: Osteoartrit elller ledförslitning är en sjukdom som bryter ner ledernas brosk. Vid artros tunnas ledbrosket som täcker ledytorna ut och blir mer ojämnt. Till slut förstörs ledbrosket helt och ben börjar istället gnidas mot ben i leden. Detta orsakar smärta och smärtan blir värre allt eftersom stelheten i leden tilltar och rörligheten blir allt sämre.

Frozen shoulder: Själva starten av en frozen shoulder tror man uppstår till följd av en inflammation i ledkapseln som leder till sammanväxning och stelhet i ledkapseln, något som ger den den typiska ledsammandragningen. Diagnosen består av 3 faser som vardera är omkring 8mån långa, faserna kan variera. Första fasen består av värk och smärta. I den andra fasen är stelhet det främsta symptomet. I den tredje fasen börjar upptinngen/upplösningen. Omkring 60-70% av de som drabbas av frozen shoulder spontanläker på ca 2år.
 

Är du osäker på vad dina skulder- eller axelbesvär beror på? Boka en konsultation enkelt här på hemsidan eller kontakta mig. 

 

Välkommen. Mvh Eric Kersal, Leg. Naprapat