YRSEL

Inledning:

Yrsel kan antingen komma från fel i balansorganen i innerörat eller från leder och muskler. Vid fel i balansorganen i innerörat artar sig symtomen sig som yrsel vid uppresning eller snabba rotationer av huvudet. Detta kallas benign paroxymal vertigo eller lägesyrsel och behandlas bäst av öron, näsa och hals-spcialiseter.

Om nackens leder och muskler är orsaken till yrseln blir man oftast mer konstant yr, men upplevs mindre dramatiskt gämfört med lägesyrsel. Det är denna sistnämnda formen av yrsel som kan behandlas av naprapat eller annan manuell behandling.

I nackens muskler och ledkapslar finns det små ”mätare” (proprioceptorer) som registrerar om kroppen är upprest, liggande eller sittande. Dessa mätare läser av nackens muskler och leder och ger hjärnan information om vilken position kroppen har. Detta mätsystemet i nackens muskler samarbetar med balansorganen i ögonen för att ge hjärnan kontinuerlig uppdatering om vart kroppen befinner sig i förhållande till omvärden.

Exempel:

Låt oss säga att informationen från balansorganen i innerörat och ögonen är normal. Men på grund av en stressituation i en period på jobbet har du pådragit dig ökad spänningsgrad på nackens vänstra sida. Det här gör att om du i praktiken står rakt upp och ser rakt fram, så kommer balansorganen i innerörat att meddela hjärnan att du tittar rakt fram (normalt), men nackens balansorgan meddelar hjärnan att du vrider huvudet något till vänster (sjukt). Hjärnan tar emot motsägelsefull information från de två systemen och symtomet hjärnan svarar upp med, är yrsel.

Behandling:

Naprapaten kommer att korrigera felställningen från muskler och leder i nacken och återskapa samsvarande informationsstöm in till hjärnan igen. Yrseln försvinner

Att bryta en arm, ha feber eller ha stora hudutslag är besvär som är synliga för det blotta ögat både för den drabbade och andra runt omkring. Upplevelsen av yrsel är det bara personen som har besväret som upplever. Detta klassificieras som ett extremt obehagligt symptom, och första mötet med yrsel ger väldigt ofta ångest hos den drabbade. Detta eftersom det verkar som att kroppen är fullständigt utslagen. Efter att den yra personen upplevt yrsel flera gånger försvinner oftast ångesten, men obehaget vid yrselanfallen består och bör behandlas så snart som möjligt. 

 

Har du yrsel? Tag kontakt så hjälper jag dig! Du kan även boka tid här på hemsidan.

 

Välkommen. Mvh Eric Kersal, Leg. Naprapat