Höft- och bäckensmärtor

Höftledens anatomi:

Höftleden består av höftkulan som sitter högst upp på lårbenet, samt höftbenets ledskål.  Leden omges av höftledskapseln som består av ledband och som fungerar som stöd åt leden. Runt höftleden ligger muskler och senor i flera lager vilka stabiliserar och styr höftledens rörelser.  Ledytorna i höftleden täcks av ett jämt lager av ledbrosk som minskar friktionen och fördelar  belastningen i leden.

 

Orsaker till höftproblem:

Artros i höfleden: drabbar lika många kvinnor som män och risken ökar med ökad ålder. Orsaken är att ledbrosket genom en långsam process börjas tunnas ut och blir mer ojämnt. Symtomen på artros är smärta, stelhet samt succesivt försämrad rörelseförmåga. Inåtroterande rörelser av lårbenet är vanliga i början, därefter svårighet att lyfta benet utåt och att föra benet bakåt.

Andra orsaker: långt ifrån alla besvär som upplevs i höftleden kommer från själva höftleden. Lederna och musklerna i ryggraden och bäckenet kan ofta orsaka smärtor och stelhet runt och i höftlederna. Felställninga r i fotlederna och knäts funktionalitet påverkar höftleden och kan vara en orsak till höftsmärtan.

 

Bäckenets anatomi: