Dry Needling - Akupunktur

Dry needling är ett avancerat utförande där man använder en eller flera tunna nålar som penetrerar huden för att stimulera underliggande myofasciella triggerpunkter, muskler och bindväv som har orsakat neuromuskuloskeletal smärta och rörelsenedsättning.

Utförandet av modern dry needling av terapeuter är baserad på västerländsk neuroanatomi och moderna forskningsstudier av muskuloskeletala systemet och nervsystemet. 

Begreppet "dry needling" är egentlingen motsatsen till "wet needling", alltså injektioner med f.eks inflammationsdämpande- och/eller smärtstillande verkningsämnen.